مترجم

هتل آرين مشهد براى ارتباط بيشتر ميهمانان خود با كاركنان هتل و به منظور رفاه حال مسافران خارجى در زيارت و گردشگرى ، آماده ارائه خدمات ترجمه به زبانهاى انگليسى وعربى است .