نرخنامه مصوب هتل آپارتمان درجه يك

 

واحد نرخ هر شب
سوئيت (2نفر) 1,100,000
يك خوابه (2 نفر) 1,565,000
دو خوابه (4 نفر) 2,375,000
نفر اضافه 265,000
¾ قيمتهاى فوق به ريال مى باشد .
¾ به نرخهاى بالا 8% به عنوان ماليات بر ارزش افزوده اضافه ميگردد.