لاندرى

مديريت هتل براى رفاه حال مهمانان و زائران ، كوشيده است تا تمامى خدمات مورد نياز آنان را فراهم سازد . مهمانان هتل آرين مى توانند انواع پوشاك خود را براى خشك شويى و شستشو ، در اختيار اين بخش قرار دهند.